کانادا و استانهای کانادا همواره به دنبال جذب نیروی کار ماهر و حرفه ای در راستای گسترش و پیشرفت اقتصادی میباشد.

به طور کل 3 روش اصلی برای مهاجرت به کانادا به عنوان نیروی ماهر هست:

معمولا هر ایالت در سطح کانادا اختیاراتی به جهت جذب مهاجر داشته که هر استان شرایط نسبتا متفاوتی را دارد. این گزینه یکی از گزینه های با اهمیت بوده چون در صورت پذیرفته شدن در یک برنامه استانی امتیاز مهاجرتی شما در سیستم بسیار بالا خواهد بود.

 

در صورتی که می خواهید از این روش اقدام کنید با سازمان حق جو مشورت نمایید.

شما میتوانید از طریف این فرم با ما تماس بگیرید.

مهاجرت از روش مهارتی PNP

Email: alireza@haghjou.ca

مهاجرت از روش مهارتی PNP