در صورتی که دانش آموزان بین المللی به سن قانونی نرسیده باشند، این امکان وجود دارد که ضمن تحصیل برای خانواده آنها (پدر، مادر، پدر بزرگ و مادربزرگ) هم ویزای اقامت موقت صادر شده تا همراه دانش آموز به کانادا بیایند و در طول زمان تحصیل وی را همراهی کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت ویزا برای همراهان دانشجویان بین المللی با ما تماس بگیرید.

 

ویزای همراه برای والدین دانش آموزان مهدکودک تا کلاس هشتم

Email: alireza@haghjou.ca

ویزای همراه برای والدین دانش آموزان مهدکودک تا کلاس هشتم