انتخاب رشته و زمینه تحصیلی مناسب کلید موفقت شماست. دانشجویان مقطع دانشگاهی در کانادا میتوانند تجربه ی تحصیلی خود را از بین صدها برنامه تحصیلی متفاوت انتخاب کنند و هر رشته و برنامه تحصیلی از نظر تکالیف مورد انتظار و سنگینی مطالب متفاوت است. برخی بیشتر بر اساس امتحانات پایان ترم و برخی از موسسات بیشتر بر اساس پروژه های عملی دانش جویان را ارزیابی میکنند.  پس از پایان دوره تحصیلی در دانشگاه یا کالج کانادایی مدرک مربوطه به صورت دیپلم، فوق دیپلم، مدرک کارشناسی و غیره اعطا میشود.

هر چند که رنج رشته های تحصیلی در کانادا بسیار گسترده است اما در کل می توان آنها را در گروه های زیر طبقه بندی کرد:

  • Arts & Humanities
  • Business & Management
  • Computer Sciences
  • Education
  • Fine Arts
  • Engineering & Technology
  • Mathematics
  • Medicine and Life Sciences
  • Natural Sciences
  • Social Sciences

Courses and Credits کورس و کردیت

در راستای هر دوره تحصیلی دانش جویان بین المللی می بایست تعداد مشخصی کورس (دوره) که معمولا به طور میانگین 12 هفته میباشد را طی کنند. هر کورس دارای تعدادی واحد (credit) میباشد که پس از اتمام تعداد معینی از واحد ها با موفقیت، شما مدرک خود را دریافت میکنید.

Semesters ترم تحصیلی

هر برنامه درسی به صورت ترم های تحصیلی اجرا میشود. به این صورت که در هر ترم شما چند کورس به انتخاب خود و با توجه به پیش نیازهای رشته ی تحصیلی انتحاب نموده و در طی مدت زمان 3-4 ماه آن را تمام میکنید . به عنوان مثال شما 3 کورس برای ترم تحصیلی پاییز انتخاب کرده و آنها را طی یک ترم تحصیلی پاس میکنید.

رشته ها و زمینه های تحصیلی در کانادا

Email: alireza@haghjou.ca

رشته ها و زمینه های تحصیلی در کانادا