معمولا برای تحصیل در کانادا نیاز به مجوز تحصیل Study Permit میباشد. در این زمینه استثنا هم وجود دارد:

  • تحصیل کوتاه مدت در کانادا (اگر دوره ی تحصیلی شما کمتر از 6 ماه است معمولا شما نیاز به study permit ندارید)
  • دانش آموزانی که به سن قانونی نرسیده اند

 

جهت اطمینان از اینکه شما نیاز به Study Permit دارید یا نه، با سازمان مهاجرتی حق جو تماس بگیرید.

تحصیل بدون نیاز به Study Permit

Email: alireza@haghjou.ca

تحصیل بدون نیاز به Study Permit