بسیاری از دانش جویان بین المللی که تحصیلات خود را در مقطع دانشگاهی آغاز کرده اند میتوانند واحدهای سپری شده را به یکی از دانشگاههای کانادا انتقال داده و ادامه ی تحصیل خود را در دانشگاه مقصد انجام دهند.

هر چند این روش یکی از روش های متداول ورود دانشجویان خارجی به کانادا میباشد اما همواره قوانین و مقرراتی وجود داشته که بهتر است پیش از هر اقدامی از آنها آگاه باشید.

مهم: بسیاری از دانشگاههای مقصد که انتقال واحد را می پذیرند حداقل نیاز به این دارند که شما 2 سال در دانشگاه مقصد تحصیل کنید قبل از اینکه به شما مدرک را اعطا کنند.

مدل های متفاوتی جهت انتقال واحد به دانشگاههای کانادا از جمله مدل 2 در 2 و مدل 1 در 3 مورد استفاده قرار میگیرد و در هر مورد تفاوتهایی وجود دارد که به برنامه و اهداف شما از انتقال واحد بستگی دارد. جهت مشاوره با سازمان حق جو با ما تماس بگیرید.

تماس با سازمان حق جو

انتقال واحد به دانشگاههای کانادا Transfer Program

Email: alireza@haghjou.ca

انتقال واحد به دانشگاههای کانادا Transfer Program