iccrc-logo

سازمان خدمات مهاجرتی حق جو با بیش از 20 سال سابقه در امور مهاجرت عضو رسمی شورای نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا (ICCRC) – مورد تایید وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا در خدمت شما عزیزان در کلیه ی امور مهاجرت، تحصیل و کار در کانادا میباشد.

جهت تماس با سازمان مهاجرتی حق جو و گرفتن وقت مشاوره، شما میتوانید با یکی از روش های زیر اقدام کنید.

ارسال ایمیل: شما میتوانید برای دریفات وقت مشاوره به ما ایمیل بزنید.

و یا از طریق فرم تماس با ما.