جهت تماس با سازمان مهاجرتی حق جو و گرفتن وقت مشاوره، شما میتوانید با یکی از روش های زیر اقدام کنید.

فرم تماس با ما:
نام و نام خانوادگی:*
ایمیل:
موضوع:
پیام:

Ali-Reza Haghjou, RCIC

Mobile
+1(778)288-2538

Direct line from Iran
021-816-49449

WhatsApp, Viber & IMO
+1(778)288-2537

Telegram
+1(778)288-2537

Skype
ali.reza.haghjou

Email
alireza@haghjou.ca

Join Telegram channel
Study-In-Canada

 

Email: alireza@haghjou.ca